Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice
 
 
 

AKTUALITY

Provozní řád NCPeH

Provozní řád ISVS Národního kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví pro Českou republiku (NCPeH ČR) 

Rozhraní NCP pro informační systémy sloužící pro vedení a výměnu zdravotnické dokumentace - API pro úlohu A (poskytovatel dat pro NCP)

Sada dokumentů, které popisují náležitosti pacientského souhrnu a referenčního rozhraní Národního kontaktního místa pro eHealth z pohledu informačních systémů sloužících pro vedení a výměnu zdravotnické dokumentace v ČR v roli poskytovatele dat. 

Rozhraní NCP pro informační systémy sloužící pro vedení a výměnu zdravotnické dokumentace - API pro úlohu A (poskytovatel dat pro NCP)

Byla vypublikována nová aktualizace verze rozhraní NCP - API verze 11, update 2021 

Dokončení projektu NIX-ZD - pacientský souhrn

V prosinci skončil projekt NIX-ZD.CZ, jehož cílem bylo vybudování národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví a přeshraniční výměnu zdravotnické dokumentace.V rámci projektu byla vytvořena nová elektronická služba ve zdravotnictví, národní kontaktní místo, které umožňuje bezpečné sdílení dat mezi poskytovateli zdravotní péče.   

Publikace Elektronické přeshraniční zdravotní služby v EU

Informace pro občany, lékaře i lékárníky o principech fungování elektronických přeshraničních služeb v EU. 

Uspořádání jednání eHMSEG v Praze

Kraj Vysočina v rámci realizace projektu NIX-ZD.CZ - Zavádění přeshraničních služeb eHealth v České republice zorganizoval pracovní setkání tzv. eHMSEG  (eHealth Member State Expert Group), kterého se zúčastnili zástupci Evropské komise (DG SANTE a DG CONNECT) a 20 členských států. 

Prezentace - Aktuální stav služeb elektronického zdravotnictví z pohledu krajů

Prezentace vedoucího odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina, která zazněla na konferenci Za Česko digitální 11. února 2020 v Jihlavě. 

Prezentace z veřejného semináře 27. listopadu 2019 v Praze

    

Program veřejného semináře - 27. listopadu 2019 v Praze

Ve středu 27. listopadu se uskuteční další společné setkání odborné veřejnosti o aktuálním stavu projektů zabývajících se zaváděním přeshraničních služeb eHealth v České republice (Deployment of Cross-Border eHealth Services in the Czech Republic). Program naleznete v příloze.   

Boot Camp NCPeH CZ - 1. pololetí 2020

Chcete si v praxi vyzkoušet interoperabilitu dle mezinárodních standardů IHE a HL7? Chcete, aby váš informační systém byl schopen sdílet data prostřednictvím Národního kontaktního místa pro eHealth (NCPeH)?   

Pozvánka na 7. veřejný seminář - zavádění přeshraničních služeb eHealth v České republice

  Ve středu 27. listopadu se uskuteční další společné setkání odborné veřejnosti o aktuálním stavu projektů zabývajících se zaváděním přeshraničních služeb eHealth v České republice (Deployment of Cross-Border eHealth Services in the Czech Republic).   

Odkaz na článek v Ekonomickém deníku - Projekty na rozvoj elektronizace zdravotnictví

Ve zdravotnictví se připravují desítky projektů na rozvoj digitalizace. Peníze jdou z Bruselu, otázka je, zda spolu budou systémy komunikovat. 

Odkaz na článek ve Zdravotnickém deníku

Kulatý stůl ZD: Zákon o eHealth má být hotový do konce roku, umožní sdílení dat napříč systémem 

Stránky: 1 2 3 4 

Realizují

Kraj Vysočina

Ministerstvo zdravotnictví

ZZS

ZZS

Logo SUKL

Financováno